Izegem

EENDJE (watergewenning eerste kleuter)

vanaf 3 jaar 10 lessen
max 10 deelnemersinschrijven € 65
 • Mogelijke lesmomenten:
  - woensdag van 14u15 - 15u00
  - zaterdag van 11u15-12u00
   
 • Verloop van de les:
  - 10’ Inloop

  - 30’ Kern
  - 5’ Afsluiter
 • Let op!: Nadat deze lessenreeks gevolgd is en uw kind hiervoor slaagt, kan de volgende lessenreeks pas gestart worden van zodra hij/zij 4 jaar is! Er is geen onmiddellijke overgang naar de volgende lessenreeks.

ZEEPAARDJE (watergewenning tweede kleuter)

vanaf 4 jaar 10 lessen
max 10 deelnemersinschrijven € 70
 • Mogelijke lesmomenten
  - woensdag van 15u-16u
  - vrijdag van 16u45-17u45
  - zaterdag van 8u30-9u30
  - zaterdag van 10u15-11u15
  - zondag van 8u30-9u30
   
 • Verloop van de les:
  - 10' Inloop
  - 45' Kern
  - 5' Afsluiter
   
 • Na deze lessenreeks kan je je kindje op de wachtlijst plaatsen om ook de watergewenning in het 3de kleuter te volgen mits ze ondertussen de leeftijd van 5 jaar bereikt hebben. 

Testdag

vanaf 5 jaar 1 lessen
max 10 deelnemersinschrijven € 0

Wat houdt deze test in?

 • Ik kruip onder water door een hoepel
 • Ik spring vanop de kant (aan een handje)
 • Ik verplaats me in het diepe als een aapje langs de kant
 • Ik blaas belletjes met mijn hoofd helemaal onder water
 • Ik drijf als een ster op mijn rug (hoofd ondersteunend)
 • Ik stuw een drijvend voorwerp naar de overkant

Voordat er gestart kan worden met waterschildpad (watergewenning 3de kleuter of voorbereidend zwemmen), moet de testdag verplicht gevolgd worden.
Nadat uw kind slaagt voor de testdag, kan hij/zij starten met waterschildpad’.

Starten met 'waterschildpad' kan ook wanneer men slaagt voor de reeks zeepaardje (watergewenning 2de kleuter) bij de Tsjaka zwemlijn of wanneer een attest van watergewenning (ander zwembad) voorgelegd kan worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen via e-mail.

 


WATERSCHILDPAD (watergewenning derde kleuter)

vanaf 5 jaar 10 lessen
max 10 deelnemersinschrijven € 70
 • Mogelijke lesmomenten;
  - dinsdag van 17u30-18u30
  - donderdag van 17u30-18u30
  - vrijdag van 17u40-18u40
  - zaterdag van 9u20-10u20
  - zondag van 9u30-10u30
   
 • Verloopg van de les:
  - 10' Inloop
  - 45' Kern
  - 5' Afsluiter
 • Na deze lessenreeks kunnen de kinderen aansluitend zwemlessen volgen.
 • Er kan pas met deze lessenreeks gestart worden nadat uw kind geslaagd is voor de 'testdag'.

Zwemlessen kinderen

vanaf 5 jaar 10 lessen
max 5 deelnemersinschrijven € 90
 • STARTEN kan indien voorafgaand in bij ons watergewenning of voorbereidend zwemmen werd gevolgd.
   
 • STARTEN kan wanneer er een attest van watergewenning (ander zwembad) voorgelegd kan worden.
 • ZWEMLESSEN: tijdens de schoolvakanties (in de voormiddag tussen 9u00 - 12u00).
 • Deelnemers volgen 10 lessen in groepen van max. 4 à 5 zwemmertjes

Zwemsprong

vanaf 5 jaar 10 lessen
max 10 deelnemersinschrijven € 65
 • Woensdagnamiddag van 16u00 - 17u00 (tijdsduur les: 45 minuten)

  Verloop van de les:
  -10’ Inloop
  -45’ Kern
  -5’ Afsluiter

 • Voor kinderen die bij ons de zwemlessen gevolgd hebben en een halve lengte kunnen zwemmen (al dan niet met hulpmiddelen) met de juiste techniek.
 • De kinderen kunnen ervoor kiezen om een extra zwemslag in te oefenen.
 • Bespreek dit best met de leerkracht
 • Let wel: men kan slechts 1x instappen in deze reeks. (namelijk de reeks nadat de zwemles afgerond werd)

Zwemlessen volwassenen

vanaf 18 jaar 10 lessen
max 10 deelnemersinschrijven € 130
 • Ook volwassenen kunnen onder dezelfde voorwaarden zwemles volgen (aanleren schoolslagbeweging)
   
 • Deelnemers volgen 10 lessen in groepjes van 2 volwassenen
   
 • Reeksen worden pas opgestart indien voldoende inschrijvingen en interesse

Bijlessen

vanaf 5 jaar 5 lessen
max 10 deelnemersinschrijven € 45
 • Indien uw kind na een reeks zwemlessen nog niet voldoende de zwemtechniek beheerst, kan men zich inschrijven om opnieuw een reeks van 10 zwemlessen te volgen of een reeks van 5 bijlessen.
 • Welke reeks je kiest hangt af van het zwemniveau van uw kind en wordt best besproken met de zwemleerkracht. De inschrijving dient te gebeuren via de sportdienst en niet via de zwemleerkracht.