De Amfoor Moorslede

Watergewenning baby's
vanaf 0 jaar 7 lessen
inschrijven € 45
 • Izegem: 
 • Op ZO 8u30 - 9u00 (3 maand-1 jaar) en van 9u00 - 9u30 (1 jaar-2 jaar)
   
 • Moorslede:
 • Op ZO 9u00 - 9u30 en van 9u30 - 10u00 (vanaf 3 maand t.e.m. 2 jaar)
   
 • Max 10 baby's per reeks
 • Indien te weinig inschrijvingen gaat er slechts 1 sessie door. 
 • Starten zodra voldoende deelnemers
 • In de prijs zit inkom baby en 1 ouder

Voorbereidend zwemmen
vanaf 5 jaar 5 lessen
inschrijven € 35
 • ma 17u30 - 18u30 of 18u30-19u30 (1x per week)
 • vr 17u30 - 18u30 of 18u30-19u30 (1x per week)
 • Wegens corona is het mogelijk dat ons lessenrooster aangepast is t.o.v. onze vaste lesmomenten.
  Het lessenschema in de mailing is correct.
 • De kinderen worden verondersteld goed watergewend te zijn voor deze lessenreeks
 • WATERGEWEND: eigenschappen van water bewust ervaren, statische en dynamische drijffase in buik- en ruglig, hoofd volledig onder water en uitblazen, onder water bewegen en durven springen in diep en ondiep water.

Zwemlessen kinderen
vanaf 5 jaar 10 lessen
inschrijven € 90
 • STARTEN kan indien voorafgaand in bij ons watergewenning of voorbereidend zwemmen werd gevolgd.
   
 • STARTEN kan wanneer er een attest van watergewenning (ander zwembad) voorgelegd kan worden.
 • ZWEMLESSEN: tijdens de schoolvakanties (in de voormiddag tussen 9u00 - 12u00).
 • Deelnemers volgen 10 lessen in groepen van max. 4 à 5 zwemmertjes

Zwemlessen volwassenen
vanaf 18 jaar 10 lessen
inschrijven € 130
 • Ook volwassenen kunnen onder dezelfde voorwaarden zwemles volgen (aanleren schoolslagbeweging)
   
 • Deelnemers volgen 10 lessen in groepjes van 2 volwassenen
   
 • Reeksen worden pas opgestart indien voldoende inschrijvingen en interesse

Bijlessen
vanaf 5 jaar 5 lessen
inschrijven € 45
 • Indien uw kind na een reeks zwemlessen nog niet voldoende de zwemtechniek beheerst, kan men zich inschrijven om opnieuw een reeks van 10 zwemlessen te volgen of een reeks van 5 bijlessen.
 • Welke reeks je kiest hangt af van het zwemniveau van uw kind en wordt best besproken met de zwemleerkracht. De inschrijving dient te gebeuren via de sportdienst en niet via de zwemleerkracht.